Gemstone Deposits: China - Yunnan
Larger maps: Click on ZOOM below a map.


⇐ Intro Page ⇐ Gemstones ⇐ World Deposits ⇐ China Deposits
⇐ Introseite ⇐ Edelsteine

Baimazhai / Jinping County / Honghe Pref.

Spinel-(Cr)

ZOOM

Dahongshan / Xinping County / Xuxi Pref.

Tourmaline

ZOOM

Daqing / Wuding County / Chuxiong Pref.

Epidote, Zircon

ZOOM

Dyakou (Dayakou) / Nanwenhe Complex / Malipo County / Wenshan Pref.

Diopside, Emerald, Tourmaline

ZOOM

Etouchang / Wuding County / Chuxiong Pref.

Tourmaline

ZOOM

Machangqing / Xiangyun County / Dali Pref.

Diopside, Epidote, Garnet, Tourmaline, Zoisite

ZOOM

Molongshan Mt. / Honghe County / Dali Pref.

Aquamarine

ZOOM

Nujiang Valley / Gaoligong Mts. / Nujiang Pref.

Aquamarine, Topaz, Tourmaline

ZOOM

Pulang / Xuejiping / Diqing (Shangelila, Shangri-La) County / Diqing (Shangelila, Shangri-La) Pref.

Diopside, Epidote, Grossular

ZOOM

Gudong, Lailishan, Laopingshan, Tieyaoshan, Xiaolonghe / Tengchong-Lianghe Metallogenic Belt / Tengchong County / Baoshan Pref.

Topaz

ZOOM


⇐ Intro Page ⇐ Gemstones ⇐ World Deposits ⇐ China Deposits
⇐ Introseite ⇐ Edelsteine