Gemstone Deposits: Vietnam
Larger maps: Click on ZOOM below a map.


⇐ Intro Page ⇐ Gemstones ⇐ World Deposits ⇐ Vietnam Deposits
⇐ Introseite ⇐ Edelsteine

Da Ban / Binh Thuan (Bình Thuận) Prov.

Sapphire

ZOOM

Dac Nong (Đắk Nông) Dak Lak (Đắk Lắk) Prov.

Sapphire

ZOOM

Gia Kiem (Gia Kiếm) / Dong Nai (Đồng Nai) Prov.

Ruby, Sapphire

ZOOM

Ma Lam (Ma Lâm) / Binh Thuan (Bình Thuận) Prov.

Sapphire

ZOOM

Thach Khoan (Thạch Khoán) / Phu Tho (Phú Thọ) Prov.

Aquamarine, Garnet, Quartz, Tourmaline

ZOOM

Thuong Xuan (Thường Xuân) / Thanh Hoa (Than Hóa) Prov.

Aquamarine, Topaz

ZOOM


⇐ Intro Page ⇐ Gemstones ⇐ World Deposits ⇐ Vietnam Deposits
⇐ Introseite ⇐ Edelsteine